Inkluderande rekrytering är smartare rekrytering

Inkluderande rekrytering är smartare rekrytering
Vilken organisation vill inte rekrytera på ett sätt som leder till att man hittar de allra bästa kandidaterna? Ett mångfaldssäkrat och inkluderande rekryteringsstrategi möjliggör det.

Vilken organisation skulle inte vilja rekrytera på ett sätt som leder till att man hittar de allra bästa kandidaterna? Ett mångfaldssäkrat och inkluderande rekryteringsstrategi möjliggör just det. Men det är lättare sagt än gjort. Det finns många fallgropar genom rekryteringsprocessen som kan sätta krokben för oss trots att vi har de bästa intentionerna att hitta de bästa kandidaterna. Genom att bygga kunskap och med utgångspunkt i er rekryteringsprocess kan vi tillsammans utforska hur ni kan rekrytera på ett mer inkluderande sätt och därmed öka chanserna att hitta den kompetens ni behöver. Genom en föreläsning, workshop eller ett större granskningsprojekt bygger vi en plan för hur just ni kan utveckla er rekryteringsprocess och hitta de bästa kandidaterna.