Att leda för jämlikhet

Att leda för jämlikhet
Allt fler organisationer inser att de saknar kunskap och strategier för att arbeta hållbart med inkludering, inte minst gällande etnicitet och hudfärg.

Att hantera rasism och svåra samtal

Vi möter ofta önskan om att ligga steget före vad gäller kunskap och verktyg för att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt för att förebygga interna motsättningar och konflikter. När du som ledare eller chef ska driva ett inkluderande utvecklings- och förändringsarbete blir arbetet lättare om du känner dig trygg med att hantera begrepp som rasism, rasifiering, etnicitet och minoritetsstress. Vi kommer att fokusera på kränkande särbehandling så som det beskrivs i arbetsmiljö- och diskrimineringslagen och vad det betyder för det praktiska arbetet med inkludering, ledarskap och välmående arbetsplatser.  Att leda för jämlikhet tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagens föreskrifter samt forskning om ledarskap i utmanande och svåra situationer. Tillsammans stärker vi er förmåga att agera förebyggande mot kränkande särbehandling och diskriminering, främst i relation till etnicitet och hudfärg. Vårt upplägg bygger på kursledarnas samlade erfarenheter av att möta arbetsgivare som önskar stärka sitt antirasistiska arbete kopplat till arbetsmiljö.

Tidsåtgång

Två digitala halvdagar (2 gånger 3 timmar), alternativt en fysisk heldag (6 timmar)
Vid digitalt genomförande tillhandahåller Inclusion Academy Zoom.

Innehåll

 • Kränkande särbehandling - arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen
 • Rasism, etnicitet och relaterade begrepp
 • Socialpsykologiska perspektiv på rasism i det interpersonella mötet, till exempel psykologiska perspektiv på minoritetsstress
 • Redskap att möta medarbetare i svåra samtal i ärenden som handlar om kränkande särbehandling, maktutövning och normer

Lärandemål

 • Ökad kunskap om kränkande särbehandling i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen
 • Ökad kunskap om hur kränkande särbehandling förebyggs
 • Ökad kunskap om begrepp och teorier om rasism
 • Stärkt förmåga att främja jämlik organisationskultur
 • Ökad kunskap om kommunikativt ledarskap i kris och motstånd
 • Stärkt förmåga till antirasistiskt ledarskap
 • Ökad kunskap om psykologiska perspektiv kopplat till rasism och ledarskap

Målgrupp

Med detta paket riktar vi oss främst till lednings- och styrfunktioner.

Kursledare

Vi har alla praktisk erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper, organisationer och företag.
Frida Sandegård - Inclusion Academy
Frida Sandegård
VD, utbildare och handledare
Hanna Wallensteen - Inclusion Academy
Hanna Wallensteen
leg. Psykolog
Anna Adenjii - Inclusion Academy
Anna Adeniji
fil.dr, konsult och utbildare

För prisuppgifter och frågor

info@inclusionacademy.se

Kontakta Inclusion Academy gällande Att leda för jämlikhet

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.