Mansboxen

Mansboxen
En föreläsning som bekräftar och ifrågasätter samhällets synsätt på män och maskuliniteter.

En föreläsning som bekräftar och ifrågasätter samhällets synsätt på män och maskuliniteter. Föreläsningen problematiserar bilden genom att dra in olika aspekter av identitet såsom kultur, socioekonomisk bakgrund och religion kopplat till idéerna av att vara man samt vem och vad som legitimerar mannen idag. Tillsammans med humor, fakta, statistik och övningar väcker föreläsningen nya tankar och öppnar nya vägar för att förändra destruktiva beteenden kopplade med maskuliniteten och med män.

60 minuter - En genomgång av normer som skapar maskulinitet och femininitet. Fokus på killnormer och de negativa effekterna av dessa normer för individerna som följer och de som drabbas av dem.

90 minuter - Samma som ovan men med fler interaktiva övningar för att illustrera normerna.

Halvdag - Fördjupad arbete med normerna genom övningar.

Heldag - Samma som ovan