Sexuella trakasserier och jargong - en introduktion

Sexuella trakasserier och jargong - en introduktion
Sexuella trakasserier är vanligt samtidigt som det kan vara mycket känsligt. Det påverkar arbetsmiljö, personalomsättning och prestation.

När sexuella trakasserier sker skapas en stor påfrestning på både individ och organisation. Därför behöver vi arbeta förebyggande för att minimera riskerna. För att kunna göra det behöver vi ha kunskaper om ämnet och känna oss redo att agera. Och vi behöver få lite syn på oss själva – hur tänker och agerar vi egentligen kring det här ämnet? Vad tokar vi som skämt och vad är trakasserier? Vad är en hjärtlig stämning och för vem? Får man flirta med varandra på en arbetsplats? Föreläsningen går grundligt igenom vad ämnet handlar om och ger möjlighet att reflektera kring situationer via case.

Innehåll:

- Definition av sexuella trakasserier
- Hur kan vi se på jargong?
- I vilken miljö kan sexuella trakasserier uppstå?
- Hur kan vi bryta en tystnadskultur?
- Vad åligger oss att göra enligt diskrimineringslagen?
- Hur kan vi arbeta förebyggande för att minska risken att sexuella trakasserier uppstår?

Varje föreläsning justeras i dialog med uppdragsgivare för att vara verksamhetsnära.

Kontakta Inclusion Academy gällande Sexuella trakasserier och jargong - en introduktion

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.