Konflikthantering och minoritetsstress

Konflikthantering och minoritetsstress
Ibland eskalerar konflikter på ett kraftigt sätt med inslag av starka känslor. Vilka mekanismer är igång och hur går de att förstå?

Vid konflikthantering är det viktigt att ta reda på om någon befinner sig i en särskilt utsatt position för att veta hur hanteringen ska göras så att ingen riskerar att utsättas och ta skada. Om konflikter inte hanteras i tid och om de tillåts att eskalera kan en eller flera parter riskera att utsättas för kränkande särbehandling.

Är det något särskilt som är viktigt att tänka på om det finns inslag av minoritetsstress eller särskild utsatthet hos någon av parterna vid konflikthantering? Det och annat går Frida igenom och deltagarna får reflektera och öva för att hantera framtida konflikter med omdöme och ökad trygghet.

Föreläsningen kräver att minst 2 timmar avsätts. Den kan också förlängas till två halvdagar om man vill ha mer tid till reflektion och övningar. Föreläsningen riktar sig främst till ledningsgrupper, chefer och HR.

Innehållet skräddarsys utifrån önskemål och tar upp:

  • Definition av konflikt
  • Konlikteskalationstrappa
  • Konflikt och kränkande särbehandling
  • Vanliga arbetsplatskonflikter
  • Interventioner för konflikter på olika nivåer (individ, grupp eller organisation)
  • Assymetriska eller “jämlika” konflikter?
  • Förmågor och självmedvetenhet för att härbärgera starka känslor
  • Psykologisk trygghet och minoritetsstress
 

Kontakta Inclusion Academy gällande Konflikthantering och minoritetsstress

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.