Var kommer du ifrån, egentligen?

Var kommer du ifrån, egentligen?
Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på: normer och privilegier, fördomar och tillhörighet, olika typer av rasism m m

Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på:

• Normer och privilegier
• Socialpsykologiska perspektiv på stereotyper, fördomar och tillhörighet
• Olika typer av rasism
• Konsekvenser av att möta rasism, samt
• Konkreta tips på strategier vi kan använda när vi upplever att vi själva eller någon annan blir illa behandlad.

Innehållet kan även anpassas efter uppdragsgivarens önskemål, t ex med fokus på olika åldrar, yrkesgrupper eller förutsättningar.

Ramar (tidsåtgång, målgrupp, möjliga variationer): Målgrupp: Personal inom socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, civilsamhället, rättsväsendet, m fl.
Tidsåtgång: 1 - 3 timmar, anpassat efter uppdragsgivarens behov och önskemål

Kontakta Inclusion Academy gällande Var kommer du ifrån, egentligen?

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.