Maskulinitet och våld

Maskulinitet och våld
Utbildningen syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för centrala begrepp kopplat till normer, maskulinitet och mäns våld.

Föreläsning varvas med övningar, filmklipp och gruppdiskussioner. Utgångspunkten är att kunskap om män och maskulinitet, utifrån en genusförändrande ansats är a och o i arbete mot mäns våld.

Upplägg • Introduktion: kort om statistik, teori och storytelling.

• Föreläsning/workshop:
 - Del 1. Med utgångspunkt i teorier från kritisk mansforskning sker en kunskapsöversikt från fältet i hur mäns våld kan och bör förstås.
 - Del 2. Utifrån praktiska övningar och reflektionsverktyg jobbar vi antingen på individnivå eller gruppnivå (eller både och) med hur en kan ta sig an ämnet utifrån en samtalsorienderad metod.

• Kortare avslutning, sammanfattning och utvärdering.

Målgrupp
Arbetsplatser, chefsgrupper, skyddsombud mfl Tidsåtgång
Från 60 minuter till 3,5 timmar