Charbél Gabro

Charbél Gabro
Föreläsare och utbildare. Charbél Gabro är ”integrationisten” som arbetat med ungdoms- och integrationsfrågor i mer än 12 år och har en förmåga att på ett pedagogiskt sätt lyfta frågor om kulturkrockar och integration.

Om Syrien är hans födelseland och Sverige hans uppväxtland – vilket är då hans hemland? Charbéls erfarenhet av socialt arbete i Sverige, samt med människor på flykt på den grekiska ön Lesbos, har tagit honom till dit han står idag. På ett mycket personligt sätt delar Charbél med sig av hur det är att komma från en tung och omtumlande uppväxt där drömmar och mål inte existerar, till att idag jobba med att förändra tanke- och beteendemönster hos sig själv och andra. Charbél är en person som berör på många olika plan och får andra att reflektera över sina egna tankar, kunskaper och beteenden. Hans största styrka som inspiratör är att han använder sig av både sin svenska och arabiska kultur och drar paralleller där emellan. Charbéls dramatisk ådra och utstrålning engagerar ofta åhörarna, då han gärna showar eller bjuder upp till dialog på scenen. Allt för att involvera åhörarna som tas med på en tänkvärd och sorgsen men även mycket rolig och hoppfull resa. Hans integrationsarbete har många gånger lyfts fram i riksmedia, bland annat av Sveriges Television. Flyktingkrisen under de senaste åren har ställt många verksamheter i Sverige inför stora utmaningar – men också storartade möjligheter. Det akuta löstes med tillfälliga bostäder för de asylsökande. Nu har tiden gått, många har etablerat sig i sina kommuner, men fortfarande saknas ofta viktiga delar för ett välfungerande liv. Meningsfull sysselsättning, jobb och studier, är målet. Samtidigt som det gäller att skapa ett socialt liv i det nya samhället. Att hitta vänner att dela glädje, förtroende och kunskap med. Rätt insatser och kunskaper och behövs i samhällets verksamheter, för att skapa ett välkomnande bemötande istället för att välja bort människor på grund av okunskap och rädsla. Hur gör din verksamhet? Charbél har skapat flera unika utbildningar för dig som arbetar med integration och nyanlända. Han erbjuder skräddarsydda utbildningar, föreläsningar samt workshops för chefer, medarbetare och elever. Innehållet är en djupdykning i vad nyanlända har gått igenom i hemlandet, på flyktvägen och under sin första tid i Sverige. Det handlar om svårigheten med nya strukturer och normer, den psykosociala processen samt kulturkrockar och kulturuppbyggnad.

Kontakta Inclusion Academy gällande Charbél Gabro

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.