Sandra Dahlén

Sandra Dahlén

Visa video

Föreläsare och utbildare. Har arbetat i 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, normkritik och hbtq-personers rättigheter.

Numera anlitas Sandra som frilansande konsult, utbildare och skribent över hela landet samt internationellt. 

Sandra samarbetar med myndigheter, kommuner, landsting, högskolor, olika medier och organisationer. Hon gör kortare föreläsningar men träffar även personal- och chefsgrupper flera gånger för den process och fördjupning som gruppen behöver. Som utbildare har hon med åren utvecklat värdefulla kunskaper i att göra det svåra begripligt och verksamhetsnära. Sandras föreläsningar syftar alltid till att vara inspirerande och konkreta. 

Sandra har läst genusvetenskap och diskrimineringsrätt och tidigare arbetat på RFSU. Hon har bland annat skrivit böckerna Hetero och Krokben och utsträckta händer. I mitten av 2000-talet var hon en av de som utvecklade normkritik och tog fram ett avd e första materialen på ämnet Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet på uppdrag av Forum för levande historia och RFSL Ungdom.

Områden: Jämställdhet, mångfald, normer och normkritik, hbtq, diskrimineringsgrund kön, diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck, diskrimineringsgrund sexuell läggning, jämlikhet - en introduktion till alla diskrimineringsgrunder, genus/genusperspektiv, sexuella trakasserier.