Anna Adeniji

Anna Adeniji
Utbildare, föreläsare, seminarieledare och processhandledare. Bakgrund som forskare och lärare inom genusvetenskap. Specialiserad på frågor som rör normer, rasism, genus och intersektionalitet.

Anna Adeniji har sin bakgrund i den akademiska världen där hon disputerade i ämnet genus och kultur vid Linköpings universitet 2008. Därefter var hon verksam på Södertörns högskola och Linnéuniversitet. Hon har arbetat forskningsbaserat och praktiknära i civilsamhället genom antidiskrimineringsbyråer, föreningsliv och i större folkrörelser. Anna sitter för närvarande i Folkbildningsrådets expertgrupp.

Genom sitt mångåriga engagemang i kulturföreningen TRYCK började Anna arbeta aktivt med frågor om rasism, postkolonialism och representation inom kultursektorn. Hon har därefter varit konsult både på konstnärliga högskolor och på etablerade kulturinstitutioner samt modererat samtal kring dessa frågor.

Som konsult och utbildare fokuserar Anna på organisationsutveckling och former för lärande. Anna leder er genom komplexa frågor till en förståelse som landar i den verksamheten som ni själva har.