Frida Sandegård

Frida Sandegård
Utbildare, expertstöd och pedagog. Bakgrund som chef och ledare inom civila samhället inom frågor som rör mänskliga rättigheter och ledarskap.

Frida Sandegård har sin bakgrund inom civila samhället, både på tjänstesidan, senast som utvecklingschef och på förtroendesidan, senast som förbundsordförande. Frida är fortbildad inom ledarskap i utmanande situationer vid Försvarshögskolan och tar ofta handledningsuppdrag för ledningsgrupper eller styrelser som på något sätt förhåller sig till krishantering. Inte sällan har behovet av krishantering uppkommit till följd av händelser med koppling till diskriminering eller kränkande särbehandling.

Frida har utbildat om hatbrott, diskriminering, vithetsnormer, hbtq-frågor och ledarskap i 15 år och är noga med att guida och hålla i ramarna genom komplexa processer. Hon motiveras av att vi alla har att vinna på ett mer jämlikt och hållbart samhälle och har gedigen kompetens inom grupputveckling och psykologisk trygghet, vilket är en god förutsättning för svåra samtal och utmanande situationer.

Som utbildare föreläser Frida oftast inom kränkande särbehandling, härskartekniker, inkluderande ledarskap och har skrivit flertalet rapporter och stödmaterial till myndigheter.