Frida Sandegård

Frida Sandegård
Processledare, utbildare och pedagog. Bakgrund som chef och ledare inom civila samhället inom frågor som rör mänskliga rättigheter, folkbildning och pedagogik.

Frida Sandegård har sin bakgrund inom civila samhället, både på tjänstesidan, senast som utvecklingschef och på förtroendesidan, senast som förbundsordförande. Frida är pedagog i grunden och hennes arbetssätt präglas av lyhördhet, lugn, värme och humor.

Frida stödjer processer i rätt riktning, stärker syftet och bygger gemensam kraft mot målet med en stadig omsorgsfull hand. Med sin kunskap om makt, status och gruppdynamik är Frida mycket noggrann med att bygga trygghet, tillit och begriplighet för att sammanhanget ska bli meningsfullt och framåtsyftande för alla närvarande.

Frida beskrivs ofta som lugn och trygg, att hon har nära ti ill skratt och har förmåga att skapa tydlighet och trygghet. Frida tycker om att göra det komplexa enkelt utan förenklingar och påminner om vikten av helhet, snarare än stycken tagna ur sina sammanhang och utbildar ofta i grupputveckling och feedback.