Tamara Maskovic

Tamara Maskovic
Föreläsare, konsult och utbildare.
Specialiserad på konflikthantering och medling, ledarskapsutveckling, kränkande särbehandling och organisationsutveckling.

Tamara är en etablerad och efterfrågad konsult inom såväl privat, offentlig som ideell sektor. Hon är internationellt ackrediterad medlare vid CEDR i London (Center for Effective Dispute Resolution). Har även arbetat internationellt med konflikter på Balkan och i södra Afrika. Människor som får förutsättning till goda samarbeten mår bra och kan skapa under på sina arbetsplatser. Medarbetare som får fokusera på rätt saker (d.v.s. sina arbetsuppgifter istället för olika problem) skapar verksamheter som hela tiden kan röra sig framåt och växa. Vårt samhälle utvecklas - detta inspirerar mig! 

  • Utbildare: Som internationellt ackrediterad medlare utbildar jag chefer & HR med konkreta verktyg för att förebygga/hantera konflikter. Verksamheter jag utbildar får konfliktmodiga chefer, goda rutiner och tydliga förhållningssätt i HUR de ska ta tag i arbetsplatskonflikter och HUR chefer ska agera när kränkningar uppstår.
  • Medlare: Som medlare och organisationskonsult hanterar jag både arbetsplatskonflikter mellan enskilda och i grupper. Varje situation är unik, men tack vare gedigen erfarenhet identifierar jag snart kärnan i en konflikt. Min insats stärker relationer, ledarskap och effektiviserar organisation.
  • Inspirationstalare: Som talare inför större grupper får jag deltagaren att reflektera över sitt eget förhållningssätt. Syftet är att inspirera medarbetare att ta tag i situationer tidigt & vara nyfikna & konstruktiva inför andras beteenden & personligheter.
  • Processledare: Genom teambuilding, problemlösning- & målsättningsarbete bidrar jag till att stärka goda samarbeten för grupper och ledningar. 
 

Kontakta Inclusion Academy gällande Tamara Maskovic

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.