Liselott Vahermägi

Liselott Vahermägi
Utbildare, föreläsare, processtöd och moderator. Utbildar ledare i jämställdhet,
icke-diskriminering och inkludering kopplat till ledning och styrning.

Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och ideburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. . Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag. Hon är en pedagogisk utbildare, drivande och inkluderande processledare och lyssnande moderator. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning där jämställdhet och jämlikhet råder. Hon är engagerad, tydlig och förtroendeingivande samt har stor förmåga att anpassa och förändra ledarskapet utifrån gruppens/deltagarnas respons.
Liselotts fokus är  ledarskap och styrning och hon stödjer och utbildar ledare i hur de kan utveckla ett inkluderande och icke-diskriminerande ledarskap. Hon är certifierad JGL-handledare, (Jämställdhet, Genus och Ledarskap).

Kontakta Inclusion Academy gällande Liselott Vahermägi

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.