Charlotte Axelsson

Charlotte Axelsson
Utbildare, föreläsare och processtöd. Utbildar ledare i jämställdhet, icke-diskriminering och inkludering kopplat till ledning och styrning.

Charlotte har 15 års erfarenhet av praktiskt jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering, främst inom offentlig förvaltning riktad mot arbetsrehabilitering men även mot
privata företag, bolagsstyrelser och ideella organisationer. Hon har därmed en gedigen kompetens att lotsa verksamheter framåt i jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering. Charlottes drivkraft för jämställdhetsarbetet är lönsamhet, rättvisa och viljan att skapa ett hållbart samhälle.
Charlotte beskrivs som engagerad och med stor erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete i ledarskapsfrågor i allmänhet och jämställdhetsarbete i synnerhet.
Hon utbildar med en blandning av ödmjukhet och utmaning. Charlotte har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt hantera det motstånd jämställdhet, normkritik och förändringsarbete ofta möter. Hennes fokus är särskilt ledarskap och styrning och hon stödjer och utbildar ledare i hur de kan utveckla ett inkluderande och icke-diskriminerande ledarskap. Hon är certifierad JGL-handledare, (Jämställdhet, Genus och Ledarskap).

Kontakta Inclusion Academy gällande Charlotte Axelsson

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.