Att leda för jämlikhet

Att leda för jämlikhet
Allt fler organisationer inser att de saknar kunskap och strategier för att arbeta hållbart med inkludering, inte minst gällande etnicitet och hudfärg.

Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering - att hantera rasism och svåra situationer

Vi har tagit fram ett upplägg som bygger på kursledarnas samlade erfarenheter av att möta arbetsgivare som önskar stärka sitt inkluderande bemötande kopplat till etnicitet. Vi möter ofta önskan om att ligga steget före vad gäller kunskap och verktyg för att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt för att förebygga interna motsättningar och konflikter.

När du som ledare eller chef ska driva ett inkluderande utvecklings- och förändringsarbete blir arbetet lättare om du känner dig trygg med att hantera begrepp som rasism, rasifiering, etnicitet och minoritetsstress. Detta går vi igenom på kursen, liksom grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och fördjupad kunskap om inkluderande bemötande i arbetslivet. Du får redskap för att arbeta främjande och förebyggande med frågor som rör diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg 

Tidsåtgång

Två digitala halvdagar (2x3 timmar), alternativt en fysisk heldag (6 timmar)
Vid digitalt genomförande tillhandahåller Inclusion Academy Zoom.

Innehåll

 • Aktiva åtgärder och diskriminering
 • Rasism och begrepp
 • Socialpsykologiska perspektiv på rasism i det interpersonella mötet, till exempel psykologiska perspektiv på minoritetsstress
 • Redskap att möta medarbetare i svåra samtal i ärenden som handlar om diskriminering, normer och makt

Lärandemål

 • Ökad kunskap om diskriminering och aktiva åtgärder
 • Ökad kunskap om begrepp och teorier om rasism
 • Ökad förmåga att identifiera och förebygga etnisk diskriminering
 • Stärkt förmåga att främja jämlik organisationskultur
 • Ökad kunskap om kommunikativt ledarskap i kris och motstånd
 • Stärkt förmåga till inkluderande ledarskap
 • Ökad kunskap om psykologiska perspektiv kopplat till rasism och ledarskap

Målgrupp

Med detta paket riktar vi oss främst till lednings- och styrningsfunktioner.

Kursledare

Vi har alla praktisk erfarenhet av att jobba med ledningsgrupper, organisationer och företag.
Frida Sandegård - Inclusion Academy
Frida Sandegård
VD, utbildare och handledare
Hanna Wallensteen - Inclusion Academy
Hanna Wallensteen
leg. Psykolog och handledare
Anna Adenjii - Inclusion Academy
Anna Adeniji
fil.dr, konsult och utbildare

För prisuppgifter och frågor

info@inclusionacademy.se

Kontakta Inclusion Academy gällande Att leda för jämlikhet

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.