Impra/Ordrum

Vi erbjuder kurser och föreläsningar om mellanmänsklig kommunikation till företag, myndigheter, offentlig sektor och organisationer.

Det kan handla om att tala inför grupp eller om internt eller externt bemötande. Då pratar vi ibland om härskartekniker. Vi tränar även svåra möten och övar konsten att leda samtal. Till exempel att hålla lönesamtal eller att i vården bemöta en arg patient eller att lämna ett dödsbud till en anhörig.

Vi erbjuder både färdiga koncept och skräddarsydda lösningar utifrån uppdragsgivarnas behov och önskemål. Två av våra tjänster är kommunikationslabbet och bemötandeföreläsningar.

Vår utgångspunkt är att alla, utifrån förmåga och förutsättningar, kan ta ansvar för sin egen kommunikation. Målet att öka människors kunskap och medvetenhet om kommunikativa villkor.

Sedan 2015 är Impra en del av utbildningsföretaget Ordrum. Impra grundades 2006 av Camilla Rönngren, Fredrik Mattsson, Mia Peterson och Maria Flink. Idag arbetar Camilla, Fredrik och Mia i Ordrum.

Bland uppdragsgivarna under åren finns Karolinska Institutet, SSAB, Södersjukhuset, Uppsala kommun, Söderenergi, Uppsala universitet, Pfizer, Öhrlings, Svenska kyrkan, Regeringskansliet, Länsstyrelsen i Uppsala län, Akademiska sjukhuset, SLU, SVA, FOI, Upplandsmuseet, Skolverket med flera.

Ordrum AB
Rosengatan 2 A
413 10 Göteborg
031 743 34 40 (växel)
www.ordrum.se

Fredrik Mattsson är stationerad i Uppsala och nås direkt på 0706 76 88 76.

Läs om nyutkomna Skrivarkokboken på www.skrivarkokboken.se