Integritetspolicy (GDPR)

InclusionAcademy AB, 556949-8404 (”INCLUSION ACADEMY”), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på webbplatsen.

INCLUSION ACADEMY månar om din personliga integritet. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen bara används för avsett ändamål. Vi skyddar uppgifterna mot obehörig åtkomst och användning.

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla ett önskemål från dig måste du ibland lämna personuppgifter.

På denna webbplats rör det sig om namn, telefonnummer och e-postadress. Om du tar kontakt på annat sätt kan det också vara fråga om din fysiska adress. Denna information används för att kontakta dig.

INCLUSION ACADEMY samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

INCLUSION ACADEMY lämnar heller inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer som INCLUSION ACADEMY anlitar för att utföra en tjänst, t.ex. rekrytering. En sådan underleverantör är då personuppgiftsbiträde åt INCLUSION ACADEMY.

De personuppgiftsbiträden som INCLUSION ACADEMY använder sig av idag är BELO Interactive för webbplats samt Google och Microsoft för kontorsverktyg med tillhörande lagring.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om INCLUSION ACADEMY är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Om du har frågor rörande vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, alternativt vill ha felaktiga uppgifter rättade, är du välkommen att kontakta info@Inclusionacademy.se.

Du kan begära information om personuppgifter som behandlas gällande dig hos INCLUSION ACADEMY. Denna begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig personligen och postas till:
 
InclusionAcademy AB
Bjurholmsplan 22
116 63 STOCKHOLM