Om Inclusion Academy

Inclusion Academy är konsultnätverket som erbjuder föreläsningar, utbildningar och expertstöd till dig som vill öka din kunskap och lärdomar av inkluderingsarbete. Vi tror på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lärande.

Inclusion Academy initierades av företagarna Charlotte Signahl, Ergin Özdemir, Sofia Karlsson och Matilda Andersson. Visionen är att samla ihop den bästa kompetensen inom mångfalds- och inkluderingsfrågor och erbjuda kunder kunskap och stöd i deras inkluderingsarbete.

Intervju med Charlotte Signahl, en av initiativtagarna till Inclusion Academy

Varför startade ni Inclusion Academy?

Mest för att vi fick så många frågor om tips på andra bra konsulter, och för att vi så gärna ville visa upp hur många bra konsulter det finns.

Jag har jobbat med normer, mänskliga rättigheter och inkludering sedan slutet av 1990-talet och sett hur området har förändrats. Fler kan mer. Det fungerar inte längre med en allmän föreläsning om mångfald, utan kunderna kräver mer. Det känns roligt att den generella kunskapen ökar. Då kan vi äntligen erbjuda mer specialiserade tjänster. Som en moderator med normkritiska glasögon, som skapar ett inkluderande samtal. Eller en normkritisk jämställdhetsintegreringskonsult som gör att arbetet inte bara gynnar till exempel vita heterosexuella kvinnor. Eller en journalist med kunskaper som gör att de texter som produceras blir relevanta för fler.

På vilket sätt är ni en ”academy”?

Vi tänker att kunskap är en viktig faktor för ett lyckat inkluderingsarbete. Därför valde vi namnet Inclusion Academy. Vi tror att kunskap och erfarenheter kan delas av våra kunder direkt mellan varandra, inte bara från våra experter och konsulter till kunderna. Våra kunder är mycket kompetenta och vi lär oss lika mycket av dem som de av oss.

Vilka får vara med i kunskapsnätverket?

Alla kunder som vill lära sig mer och dela med sig kunskaper och erfarenheter. Oftast bjuds du in till nätverket när du har blivit kund hos oss, men det går även att gå med genom att ansöka. Som medlem i kunskapsnätverket får man tillgång till omvärldsbevakningar och nyheter samt tips och råd från våra experter. Medlemmarna får även inbjudningar till kunskapsseminarier och andra event.

Vad krävs för att vara konsult?

Dokumenterad erfarenhet, hög kvalitet och rätt attityd. Under åren har vi samarbetat med olika personer. Erfarenheten är att många vill, men att vissa får bättre utvärderingar och nöjdare kunder än andra. När vi jobbat med någon vi tycker är riktigt bra så frågar vi om den vill vara med i Inclusion Academy. Alla uppdrag som utförs i Inclusion Academys namn utvärderas, och om någon konsult får dåliga utvärderingar så kommer vi att plocka bort den.

Menar du att alla era konsulter är perfekta?

Nej, absolut inte. Men en viktig sak är attityden hos konsulterna. Om någon deltagare skulle uppleva skuld efter till exempel en föreläsning eller utbildning, så har vi misslyckats. Alla, verkligen alla, ska känna att de har fått kunskaper och verktyg som gör att de kan bidra till en mer inkluderande värld och stå upp mot diskriminering eller exkludering som drabbar dem eller någon i deras närhet.

Vi jobbar inte med ”blaming”. Vi vet att detta är ett obekvämt område och ibland skaver det till i oss alla. Vi ska stödja våra deltagare till trygghet och därmed mod att förändras.

Ingen av konsulterna är perfekt. Senaste veckorna har jag lyckats att uttrycka mig exkluderande mot både en kund och några av konsulterna. Jag har lyckats sprida felaktig fakta och jag har glömt att återkoppla en viktig sak. Så är det, men med hjälp av nätverket har jag fått syn på alla dessa händelser. Jag har både kunnat rätta till det och lärt mig massor.

En annan viktig sak är att konsulterna bjuder in sina finaste kunder och delar med sig av och till dem. Det ska inte finnas någon konkurrens mellan konsulterna. Alla som är med är väldigt generösa personer.

Vad är det för skillnad på konsulterna?

Konsulterna har inte samma åsikter eller kompetenser. Vi vill erbjuda en mångfald av vinklar, kunskaper och tjänster. Konsulterna har väldigt lång erfarenhet inom området men några är relativt nya som konsulter. De kanske har varit anställda förut.

Alla konsulter gör uppdrag både inom och utom Inclusion Academy, och tillsammans med andra nätverk. Vi ser det som en tillgång. Därmed får vi alla ett gemensamt väldigt stort nätverk!

Vad erbjuder Inclusion Academy till sina konsulter?

Främst erbjuds ett sammanhang som leder till ständig utveckling, kunskapsbyggnad och kvalitetssäkring. Vi har en gemensam omvärldsbevakning, gemensamma frivilliga utbildningar och ett gemensamt utvärderingssystem. Vi har god kunskap om varandra, så att vi alltid kan erbjuda en ersättare om vi skulle bli sjuka.

Vi har tillgång till en filmstudio och en gemensam hemsida, som drivs både genom optimering och annonser. Sist men inte minst har vi en koordinator, som snabbt tar kontakt med kunder som hör av sig till oss eller som konsulterna tipsar om. Koordinatorn har koll på oss alla och sätter ihop bra förslag för kunder och konsulter så att rätt person hamnar på rätt uppdrag.