Om Inclusion Academy

Inclusion Academy är en kompetensleverantör inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Hos oss finns experter och inspiratörer som delar med sig av kunskap, verktyg och erfarenheter för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser och i vardagen. Och för att främja inkluderande arbetsmiljö och modiga förändringsresor.

Vi vet att inkludering och affärsmässig lönsamhet är tätt sammanflätade. Det kräver kunskap och ett aktivt arbete för jämställdhet, jämlikhet, goda arbetsförhållanden och icke-diskriminering.

Vi möter ert behov med bästa kompetens genom att i dialog med er matcha konsulter och stöttar i plan för genomförande. Vi vet att inkluderingsfrågor kan skava och kan vara utmanande att lyfta, både internt och externt. Därför arbetar vi på Inclusion Academy med ödmjukhet inför att alla vi möter står på en unik plats, med olika behov och vi arbetar med lyhördhet, trygghet, tålamod och mod för att bana väg till er önskade eller efterfrågade förändring.

Hur arbetar Inclusion Academy?

Vi är lyhörda och jobbar inte med pekpinnar utan möter människor där de är. Vi vet att inkluderingsfrågor kan väcka självrannsakan, motstånd och situationer där deltagare har olika förståelser av ämnet eller varför det är viktigt. Ibland skaver det och ibland tar det tid. Vårt mål är att stötta och vägleda våra deltagare till trygghet och självsäkerhet inom inkluderingsfrågor, så att frågorna och arbetet lever vidare även efter vår insats.

Vi har färdiga upplägg och skräddarsyr upplägg för att möta de behov som ni som uppdragsgivare har. Konsult och uppdragsgivare samtalar alltid om upplägg och innehåll inför genomförandet för att tydliggöra förväntningar och behov.

Samtliga uppdrag utvärderas i efterhand av både uppdragsgivaren och konsulten för att möjliggöra ständig utveckling och garantera hög kvalitet på våra tjänster.

Vi anlitas inom näringsliv, offentlig sektor och civila samhället och tror på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lärande.

Våra konsulter anlitas såväl nationellt som internationellt.

På vilket sätt är Inclusion Academy just en ”academy”?

Kunskap, oavsett hur den är förvärvad, är nyckeln till ett lyckat inkluderingsarbete. Vi värdesätter såväl forskningsbaserad kunskap som praktisk kunskap förvärvad av yrkes- och livserfarenhet. Våra konsulter representerar den bredden och utgör därmed ett högkvalitativt kunskapsnav. Vi fortbildar oss ständigt för att utmana oss själva och för att ni som uppdragsgivare ska vara trygga med att ni får uppdaterad kunskap från Inclusion Academy.

Vilka är Inclusion Academys konsulter?

Inclusion Academy består av lärare, forskare, civilingenjörer, chefer, sexualupplysare, psykologer, pedagoger och experter samt personer som delar med sig av sin livsresa.

Läs mer om våra konsulter genom att klicka här

Vad krävs för att vara konsult hos Inclusion Academy?

För att vara konsult för Inclusion Academy krävs dokumenterad erfarenhet, hög kvalitet och rätt attityd. En attityd och förhållningssätt som fokuserar på att ni som uppdragsgivare ska lyckas med ert uppdrag kopplat till mångfald och inkludering.
Inclusion Academy erbjuder en mångfald av vinklar, kunskaper och tjänster. Konsulterna har lång erfarenhet inom området men på olika sätt. Vissa arbetar utifrån lång förvärvad yrkeserfarenhet medan andra delar med sig av livsberättelser.

Genom att vi löpande utvärderar konsulternas insatser genom utvärderingar från uppdragsgivare vet vi att vi når fram och levererar enligt överenskommelse. Och mer därtill!