Sexuella trakasserier - en verksamhetsnära introduktion - hösten 2020

Sexuella trakasserier - en verksamhetsnära introduktion - hösten 2020Kursen ges online och är speciellt framtagen av Inclusion Academys författare och föreläsare Sandra Dahlén och Lisa Andersson Tengnér för att möta arbetsplatsernas behov av ökad kunskap om ämnet. I kölvattnet av #metoo efterfrågas mer kunskap om sexuella trakasserier och denna kurs ger dig som ledare, chef, jobbar inom HR, är facklig representant eller intresserad av ämnet en gedigen introduktion och juridisk genomgång av ämnet. Efter kursen kommer du vara redo att direkt tillämpa den nya kunskapen i det vardagliga arbetet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet sexuella trakasserier och tar upp hur sexuella trakasserier definieras på en arbetsplats. Hur vanligt är det, vem utför och varför och vad händer när det sker?
Vidare så tar kursen också avstamp i juridiken och vi tittar på hur sexuella trakasserier bedöms utifrån olika rättsfall. Vi går även igenom  arbetsgivarens lagstadgade ansvar vad det gäller utredning och förebyggande arbete.


Syfte och mål

Du som kursdeltagare kommer få med dig en förståelse av vad ämnet handlar om, vad som gäller juridiskt och hur sexuella trakasserier på en arbetsplats kan och bör hanteras. Konkreta case gör kursen verklighetsnära och möjlig att direkt efter kurs tillämpa i det vardagliga arbetet. Juridiska exempel och metoder för förebyggande arbete kommer från boken Diskrimineringslagen - handbok för chefer, och säljs till specialpriset 200kr för kursdeltagarna. (moms+porto tillkommer).

För vem?

För dig som har en ledande eller samordnande roll, samt för dig inom HR, är facklig representant eller önskar veta mer om sexuella trakasserier på arbetsplatser. 

Kursledare

Sandra Dahlén - Inclusion Academy

Sandra Dahlén
Sandra Dahlén är utbildare och skribent som i 20 år samarbetat med myndigheter, kommuner, regioner, företag, högskolor och organisationer över hela landet. Sandra är uppskattad för sin pedagogiska kompetens och hennes föreläsningar syftar alltid till att vara inspirerande och konkreta. Som utbildare har hon med åren utvecklat värdefulla kunskaper i att göra det svåra begripligt och verksamhetsnära. Sandra har bland annat skrivit böckerna Hetero och Krokben och utsträckta händer. Sandra har läst genusvetenskap och diskrimineringsrätt och tidigare arbetat på RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning

Lisa Andersson Tengnér - Inclusion Academy

Lisa Andersson Tengnér
Lisa är utbildad genuspedagog och även i bland annat diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Lisa är bra på att levandegöra det hon talar om och använder illustrerande bilder, filmsnuttar och inflikade reflektionsövningar varvat med forskning, styrdokument och lagkrav. Lisa har tillsammans med kollegor gett ut boken ”Diskrimineringslagen – En handbok för chefer” vilken kan köpas till specialpris under kursen. Med sin bakgrund som ämneslärare, och föreläsare/utbildare sedan 2003, har Lisa stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer.

Kursdatum och anmälan

Kursen utförs genom föreläsningar via Zoom och innehåller interaktiva moment.
13 november 2020 kl 09.00-11.00 ink paus
18 mars 2021 kl 10.00-12.00 ink paus

Pris: 1995 kr ex moms

Frågor och anmälan

info@inclusionacademy.se


Boka Sexuella trakasserier - en verksamhetsnära introduktion - hösten 2020

Fyll i faktureringsadress samt övriga uppgifter i formuläret nedan.

Vill du få mer information om kursen, kontakta oss på:
info@inclusionacademy.se