Att leda för jämlikhet - digital kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering

Hör kursledarna berätta om kursen

Att leda för jämlikhet - digital kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskrimineringDen här kursen ger dig verktyg för att arbeta främjande och förebyggande med frågor som rör diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg. Genom ökad kunskap om kommunikativt ledarskap och hur en inkluderande organisationskultur främjas, ökar ni era möjligheter att lyckas med ert jämlikhetsarbete och stärker ert varumärke.

Du som ledare eller chef ska känna dig trygg med att hantera begrepp som rasism, rasifiering, etnicitet och minoritetsstress. Detta går vi igenom på kursen, liksom grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och fördjupad kunskap om inkluderande bemötande i arbetslivet.

Röster från deltagare

Ditt intryck av kursen?

Sakligt, kunnigt och bra. Hålla ihop helheten är viktigt, och kursledarna var bra länk mellan passen.

Det här senaste passet var det mest nya och värdefulla för mig, inkluderande ledarskap och kommunikation, skulle gärna ha en hel kurs i det! :-)

Spännande - inte hört Hanna Wallensteen förut. Bra!

Superbra upplägg och bra föreläsare.

Skulle du rekommendera kursen till andra?

Ja! alla ledare tycker jag.

Ska försöka få fler att gå den, för att sprida kunskapen i organisationen till fler.

Absolut! Kursen ger tid för reflektion, lärande och utveckling.

Vad har du främst fått med dig?

Mer kunskap och fler verktyg att arbeta med förändring i vår organisation.

Jag har bemött diskussioner i lunchrummet vid ett par tillfällen, där jag helt plötsligt märkte att jag hade vokabulär att formulera mig istället för att bli känslomässig eller upprörd och inte hitta argument.

Väldigt bra för föreläsningar och kursupplägg.

Mycket, men den hade kunnat vara längre. Ett par tillfällen till. Eller kanske man kan gå en fortsättning?

Vi som leder kursen

Anna Adenjii - Inclusion Academy

Anna Adenjii
Fil. Dr, utbildare och föreläsare. Specialiserad på frågor som rör normer, rasism, genus och intersektionalitet.  Anna sitter för närvarande i Folkbildningsrådets expertgrupp.

Frida Sandegård - Inclusion Academy

Frida Sandegård
Vd och chefshandledare. Bakgrund som chef och förbundsordförande inom frågor som rör mänskliga rättigheter och utbildning. Studerat krisberedskap vid Försvarshögskolan.

Hanna Wallensteen - Inclusion Academy

Hanna Wallensteen
leg. Psykolog, föreläsare och handledare. Driver egen mottagning och utbildar inom minoritetsstress och arbetsmiljö och har bakgrund inom socialtjänst, skola och psykiatri.

Vi som leder kursen bygger innehållet på vår samlade erfarenhet av att möta olika arbetsgivare som önskar öka sin kompetens för inkluderande bemötande kopplat till etnicitet. Vi vill stärka er att attrahera och behålla rätt kompetens, stärka er som arbetsgivare och hjälper er att ligga steget före. Vilket minskar interna spänningar och konflikter.

Kursens innehåll

Kursen ger ökad kunskap om kommunikativt ledarskap i relation till utvecklings- och förändringsledning kopplat till etnisk diskriminering. Kursen ger grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och fördjupad kunskap om hur rasism aktivt kan motverkas inom arbetslivet.

Kursen tar upp:

  • Definitioner och begrepp relaterat till etnicitet
  • Aktiva åtgärder och etnisk diskriminering
  • Kommunikativt ledarskap i förändring och kris
  • Psykologiska perspektiv på hantering av rasism
  • Minoritetsstress och ledarskap

Kursintyg

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg.

KURSDATUM för Våren 2021

Torsdagar
 
11 februari, kl 09-12 (obs. tre timmar)
25 februari, kl 10-12
11 mars, kl 10-12
25 mars, kl 10-12

Kursen genomförs digitalt via Zoom.

Om ni önskar att vi kommer till er arbetsplats och genomför kursen istället, kontakta oss så löser vi det, info@inclusionacademy.se.

Pris: 13 995 kronor innan 22 december, därefter 15 995 kronor

Kurspris är exklusive moms. Arbetsgivare som vill anmäla två eller fler deltagare, kontakta oss för paketpris. Sista anmälningsdag: 1 februari.

Fotograf, filmare: Marcella Svensson


Boka Att leda för jämlikhet - digital kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering

Fyll i faktureringsadress samt övriga uppgifter i formuläret nedan.

Vill du få mer information om kursen, kontakta oss på:
info@inclusionacademy.se