Kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering - Att leda för jämlikhet - Våren 2021

Hör kursledarna berätta om kursen

Kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering - Att leda för jämlikhet - Våren 2021I vår kurs Att leda för jämlikhet lär du dig som chef hur du kan känna dig bekväm med att behandla etnicitet lika professionellt som de andra diskrimineringsgrunderna. Din kompetens att kommunicera kring rasism och etnisk diskriminering stärks, oavsett om du riskerar att utsättas eller om du arbetar mot diskriminering.

Vi vill att du ska ligga steget före som chef. Vår kurs ger dig verktyg och skapar förutsättningar för dig att lägga fokus på ett förebyggande arbete som minskar risken för kris och konflikthantering.

Vi som leder kursen

Anna Adenjii - Inclusion Academy

Anna Adenjii
Fil. Dr, utbildare och föreläsare. Specialiserad på frågor som rör normer, rasism, genus och intersektionalitet.  Anna sitter för närvarande i Folkbildningsrådets expertgrupp.

Frida Sandegård - Inclusion Academy

Frida Sandegård
Vd och chefshandledare. Bakgrund som chef och ledare inom civila samhället inom frågor som rör mänskliga rättigheter, folkbildning och pedagogik.

Hanna Wallensteen - Inclusion Academy

Hanna Wallensteen
Leg. Psykolog, föreläsare och handledare Hanna har arbetat inom socialtjänst, skola, fristående organisationer och psykiatri.

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och fördjupad kunskap om hur rasism aktivt kan motverkas inom arbetslivet. Kursen ger ökad kunskap om kommunikativt ledarskap i relation till minoritetsstress och förändringsarbete kopplat till etnisk diskriminering.

Kursen tar upp:

 • Definitioner och begrepp
 • Aktiva åtgärder
 • Etnisk diskriminering
 • Teorier om rasism, rasifiering och etnicitet
 • Kommunikativt ledarskap i förändring och kris
 • Psykologiska perspektiv på hantering av rasism
 • Minoritetsstress, mikroaggressioner och ohälsa

Kursdiplom

Kursen avslutas med en examinationsuppgift som är frivillig, men krävs för att erhålla kursdiplom. Uppgiften är skriftlig och skickas in senast 2 veckor efter sista kurstillfället. Därefter ges individuell feedback från kursledare på avtalad tid. Efter avslutad kurs skickas diplom via post.

KURSDATUM för Våren 2021

Torsdagar kl 10.00 - 12.00 ink paus
 
11 februari
25 februari
11 mars,
25 mars

Kursen genomförs digitalt via zoom

Tidsåtgång

16 timmar under 10 veckor, varav

 • 8 timmar är lärarledda
 • 4 timmar är avsatta till självstudier (förberedelse, efterarbete)
 • 3 timmar avsätts för avslutande examinationsuppgift för att erhålla kursdiplom
 • 1 timme bokas för individuell feedback från kursledare på examinationsuppgift

Pris: 13 995 kronor innan 1 augusti 2020, därefter 15 995 kronor

Kurspriset avser exklusive moms. Arbetsplatser som vill skicka tre eller fler deltagare, kontakta oss för paketpris.

Fotograf, filmare: Marcella Svensson


Boka Kurs om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering - Att leda för jämlikhet - Våren 2021

Fyll i faktureringsadress samt övriga uppgifter i formuläret nedan.

Vill du få mer information om kursen, kontakta oss på:
info@inclusionacademy.se