Strukturell diskriminering, vad är det?

Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå.

Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler i samhället. Genom diskrimineringen blir en grupp – exempelvis kvinnor, män, svarta, transpersoner eller homosexuella – underordnad andra grupper. Strukturell diskriminering kan vara helt omedveten om den existerar på samhällsnivå.
 
Strukturer är regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som präglar samhället och dess institutioner. Dessa strukturer kan utgöra hinder för minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske både avsiktligt och oavsiktligt.