Sexuell läggning och HBTQ, homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer – så många ord!

Ord är både viktigt och oviktigt. Men det är genom ord vi kommunicerar i skrift och i tal. Ett ord som kan upplevas kränkande av en person kan upplevas befriande för någon annan.

Kunskap skapar trygghet och trygghet skapar respekt för olikheter. Vi tror på rena upplysningsföreläsningar där frågor, ord och begrepp vrids och vänds på. Många frågor har inget färdigt svar, men ett inkluderande förhållningssätt löser många dilemman.