Tillgänglighet

Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om att skapa miljöer som är inkluderande, både fysiskt och psykiskt, för alla människor oavsett funktionsvariation.

Tillgänglighet handlar om att skapa miljöer som är inkluderande, både fysiskt och psykiskt, för alla människor oavsett funktionsvariation. Graden av tillgänglighet beskriver hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Numera anses bristande tillgänglighet vara en form av diskriminering, enligt diskrimineringslagen.