Starta och driva jämställdhets- och mångfaldsarbete

Starta och driva jämställdhets- och mångfaldsarbeteFå kunskap och stöd i hur ni kan starta, eller starta om, organisationens arbete med jämställdhet och mångfald och vad ni behöver tänka på.

Få kunskap och stöd i hur ni kan starta, eller starta om, organisationens arbete med jämställdhet och mångfald och vad ni behöver tänka på. Vilka är de viktiga aktiviteterna i arbetet? Vilka aktörer måste vara involverade och vad är deras roll? Hur ska arbetet organiseras? Vad krävs för att arbetet ska bli långsiktigt?