Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier
I kölvattnet av #metoo efterfrågas mer kunskap om sexuella trakasserier och vi ger dig den kunskap du behöver.

I kölvattnet av #metoo efterfrågas mer kunskap om sexuella trakasserier och vi ger dig den kunskap du behöver. Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Hur går arbetet till och hur förebyggs tystnadskultur och trakasserier? Vad är sexuella trakasserier och hur definieras sexuella trakasserier enligt lagen och hur måste arbetet se ut på arbetsplatsen? Varför sker sexuella trakasserier när de flesta trots allt säger att detta är oacceptabelt? Hur motverkas tystnadskultur och vad säger forskningen? Inclusion Academy guidar och går igenom med avstamp i juridiken och arbetsgivarens lagstadgade ansvar vad gäller utredning och förebyggande arbete. Vi ger dig som är ledare, chef, jobbar inom HR, är facklig representant eller intresserad av ämnet en gedigen introduktion och juridisk genomgång av ämnet. Du kommer att vara redo att direkt tillämpa den nya kunskapen i det vardagliga arbetet. Du får med dig en förståelse av vad ämnet handlar om, vad som gäller juridiskt och hur sexuella trakasserier på en arbetsplats kan och bör hanteras. Konkreta case gör det verklighetsnära och möjligt att direkt efteråt tillämpa i det vardagliga arbetet. Vad säger lagen?
Vad säger forskningen?
Hur arbeta förebyggande och främjande? Boka oss.