Religion eller annan trosuppfattning

Religion eller annan trosuppfattning
En av sju diskrimineringsgrunder. Avser religiösa åskådningar och andra trosuppfattningar.

En av sju diskrimineringsgrunder. Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.