Rasism

Rasism
Rasism kan ha olika betydelser. Forskningen påvisar olika definitioner. Vanliga uppfattningar är intolerans och hat mot olika grupper p g a etnicitet, hudfärg, religion eller kultur.

Rasism är ett begrepp som kan ha olika betydelser för människor. Inom forskningen finns olika definitioner av begreppet och vanliga uppfattningar är att det handlar om intolerans och hat mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, religion eller kultur.

Det finns olika sorters rasism, till exempel antisvart rasism, antiziganism, antisemitism, antimuslimisk rasism, anti-asiatisk rasism och rasism mot samer och andra ursprungsbefolkningar.

Ibland talas det om till exempel islamofobi eller afrofobi. Ordet fobi har senaste åren ifrågasatts om det är ett lämpligt ord för att benämna olika former av rasism. Ordet fobi kan man också höra talas om i relation till hbtqi-personers livsvillkor, så som bifobi, homofobi eller transfobi. Fobi kan vara lite missvisande och riktar uppmärksamheten till en individuell nivå - som om någon går runt med en fobi och är rädd.

Man kan tala om flera olika nivåer av rasism - ideologisk rasism, symbolisk rasism, vardagsrasism och strukturell eller institutionell rasism. I regeringens “Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott används begreppet strukturell rasism i betydelsen att rasistiska handlingar inte alltid baseras på en individs politisk övertygelse utan kan ske omedvetet. Det innebär att rasism, i olika former, finns som en del av samhällets strukturer.

Det får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande, på grund av andras medvetna eller omedvetna föreställning om en individs grupptillhörighet. Ett strukturellt perspektiv innebär också att individuella fall av diskriminering eller hatbrott inte ska ses som isolerade händelser utan ingår i ett större sammanhang.

Kontakta Inclusion Academy gällande Rasism

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.