Normkritisk pedagogik

Normkritisk pedagogik
Synliggör och ifrågasätter de normer som styr våra föreställningar och värderingar och uppmuntrar till att granska sin egen position.

Denna pedagogik synliggör och ifrågasätter normer som styr våra föreställningar och värderingar. Den får oss att se privilegier och uppmuntrar oss att granska vår egen position.

Kontakta Inclusion Academy gällande Normkritisk pedagogik

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.