Normkritisk kommunikation

Normkritisk kommunikation
Normkritisk kommunikation är kommunikation som inkluderar flera grupper, synliggör normer och inte återskapar stereotyper.

Normkritisk kommunikation synliggör och ifrågasätter normer och privilegier. Viktiga delar i denna kommunikation är att inkludera fler grupper och undvika att återskapa stereotyper. Olika begrepp används på ett medvetet sätt.