Normer och normkritik

Normer och normkritik
Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara "normalt/det normala" i ett visst sammanhang.

Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som är ”normalt/det normala” i ett visst sammanhang. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på och förändra begränsande strukturer och normer – i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen.