Mångfald

MångfaldMångfald är motsatsen till enfald och handlar helt enkelt om en blandning av olikheter och likheter i en grupp människor eller en organisation.

Många kopplar begreppet till etnisk mångfald, men det kan handla om mycket mer än så. Till exempel kön, ålder, sexualitet, etnisk och kulturell bakgrund, funktionsförmåga, socioekonomisk bakgrund, erfarenheter, intressen, egenskaper eller språkkunskaper. Det finns flera studier som visar att organisationer med större mångfald har större chanser att nå framgång än andra. Läs exempelvis Handelskammarens rapport (2010):
www.handelskammaren.com/uploads/media/Rapport_1.10_Diversity_Management_idag_01.pdf eller Catalyst’s sammanställning av drygt 70 forskningsstudier (2013):
www.catalyst.org/system/files/why_diversity_matters_catalyst_0.pdf
Litteraturtips: Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling, av Gabriella Fägerlind, Liber (2012)
Länk: https://www.inclusionacademy.se/forelasningar-utbildningar-amnen/hbtq-14

Kontakta Inclusion Academy gällande Mångfald

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.