Lagstiftning

Lagstiftning
Lika rättigheter och möjligheter regleras av lagar såsom diskrimineringslagen, kommunallagen, skollagen och arbetsmiljölagen.

Lika rättigheter och möjligheter regleras av lagar som diskrimineringslagen, kommunallagen, skollagen och arbetsmiljölagen. Det finns gott om lagstiftning som skyddar allas lika rättigheter och möjligheter och som bygger på FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. För arbetsgivare gäller bland annat diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. För skolan gäller även diskrimineringslagen och skollagen. För offentlig sektor innehåller kommunallagen viktiga bitar om likabehandling av medborgare. Det finns även viktiga skydd som lagen om nationella minoriteter, religionsfriheten och hatbrottslagstiftningen. Vi hjälper er gärna att reda ut vilka lagar som gäller för just er verksamhet och hur ni kan arbeta aktivt för att uppfylla dem.