Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling kan handla om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier.

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. I vardagligt tal pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier.