Könsöverskridande identitet eller uttryck

Könsöverskridande identitet eller uttryck
En av sju diskrimineringsgrunder. När personer inte identifierar sig som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra annat kön än sitt biologiska.

En av sju diskrimineringsgrunder. Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att en person inte identifierar sig som kvinna eller man. Eller genom sin klädsel eller på andra sätt ger uttryck för att tillhöra annat kön än det förväntade. Den egna upplevelsen av könet kan inte bestämmas av någon annan. Rätten till respekt för könsidentiteten innebär att fritt få uttrycka sig och definiera sina behov, oavsett omvärldens föreställningar om kön.