Kön

Kön
En av sju diskrimineringsgrunder. Kön är ett uttryck som i olika sammanhang kan avse antingen biologiskt, mentalt, socialt eller juridiskt kön.

En av sju diskrimineringsgrunder. Begreppet används i olika sammanhang för att beskriva biologiskt, mentalt, socialt eller juridiskt kön. Kortfattat kan sägas att biologiskt kön är det kroppsliga och mentalt kön är det självupplevda. Socialt kön (genus) relaterar till omgivningen. Juridiskt kön är det som är rättsligt registrerat.