Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
En politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg.

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg. Jämställdhet ska alltså inte vara en särskild fråga som adderas till den ordinarie verksamheten, utan jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt som görs i verksamheten. Från styrdokument, verksamhetsplaner och budget till enskilda medarbetares rutiner och metoder i arbetet. Sverige har använt sig av jämställdhetsintegrering i sin offentliga verksamhet sedan 1994. Att ”ha ett jämställdhetsperspektiv” kan handla om kvantitativ jämställdhet, som att synliggöra statistik kring kvinnor och män i verksamheten. Men det kan också vara kvalitativ jämställdhet, som att synliggöra villkor, normer och konsekvenser av beslut och insatser för kvinnor och män. Läs mer: www.jamstall.nu/fakta/jamstalldhetsintegrering

Kontakta Inclusion Academy gällande Jämställdhetsintegrering

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.