Inkludering

Inkludering
Att se, bekräfta och ge alla oavsett förutsättningar möjligheter att delta på en arbetsplats, i beslutsfattande eller i ett samhälle.

Inkludering är motsatsen till exkludering. Inkludering handlar om att synliggöra, bekräfta och ge alla människor – oavsett bakgrund och förutsättningar – möjligheter till att delta på en arbetsplats, i beslutsfattande eller i ett samhälle. Inclusion Academy arbetar med inkludering kopplad till arbetsplatskulturer, ledarskap, pedagogik och offentlig verksamhet.