Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
En ledarskapsstil som går ut på att få med sig medarbetarna, synliggöra alla och ge alla möjligheten att växa utifrån sina förutsättningar.

Denna ledarstil går ut på att få med sig alla medarbetare, synliggöra dem och ge alla möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Enligt de senaste forskningsresultaten är ett inkluderande ledarskap avgörande för hur ett företag eller en organisation lyckas nå framgång. Medarbetarna mår bättre och är mer motiverade och produktiva när allas potential tas tillvara.