HBTQI

HBTQI
HBTQ är en förkortning och ett samlingsnamn som står för Homosexuell, Bisexuell, Transperson och Queer.

HBTQ är en förkortning och ett samlingsnamn som står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer.

H som i homosexuell och B som i bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem en person har förmåga att bli kär i eller attraherad av. T som i trans handlar om hur en person definierar och uttrycker sitt kön. Q står för queer, som kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men även vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Läs mer om begreppet HBTQ:
https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/hbtq/

Litteraturtips:

Inkludera – jämställdhet och HBTQ i organisationen, av Frida Ohlsson Sandahl, Idealistas förlag (2015)