Härskartekniker

Härskartekniker
Olika praktiker som används för att bedriva makt över någon, sätta någon på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv.

Härskartekniker är en samling praktiker som används för att få makt över någon, sätta någon på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv. Mer formellt beskrivs härskartekniker som ”olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ”.
Uttrycket myntades 1945 av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen. Nissens ursprungliga nio härskartekniker populariserades och minskades på 1970-talet till fem av den norska socialpsykologen Berit Ås. De beskrevs redan på 1980-talet i svensk litteratur. Härskartekniker enligt Berit Ås:

  • Osynliggörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbelbestraffning
  • Påförande av skuld och skam
Hon har senare kompletterat listan med ytterligare två härskartekniker:
  • Objektifiering
  • Våld eller hot om våld
Andra tänkare och debattörer har beskrivit och delat upp härskartekniker på lite andra sätt, men Berit Ås ursprungliga definition och beskrivning är klart dominerande.

Kontakta Inclusion Academy gällande Härskartekniker

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.