Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning
En av sju diskrimineringsgrunder. Används i diskrimineringslagen. Vi använder även det mer neutrala ordet funktionsvariation.

En av sju diskrimineringsgrunder. Begreppet funktionsnedsättning definieras i diskrimineringslagen som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, som kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Vi använder även de mer neutrala begreppen funktionsvariation och normbrytande funktionsvariation. Läs mer om olika funkis-definitioner här:
www.funktek.se/ordlista