Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet
En av sju diskrimineringsgrunder. Etnisk tillhörigheter är en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller något liknande.

En av sju diskrimineringsgrunder. Etnisk tillhörighet är en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande förhållande. Det kan till exempel vara svensk, same eller peruan. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Vi kan ha flera etniska tillhörigheter samtidigt. Etnisk tillhörighet handlar om hur du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund och sin individuella historia.