Diskriminering

Diskriminering
Definieras i diskrimineringslagen som när en person särbehandlas negativt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering definieras i diskrimineringslagen och sker när en person särbehandlas negativt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Sexuell läggning
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Ålder
Läs mer om diskriminering:
www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering