Arbetsmiljö

Arbetsmiljö
För många branscher är det den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som leder till störst ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete har traditionellt sett handlat om fysisk arbetsmiljö. Men i många branscher är det den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som leder till störst ohälsa.
Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut tas. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns omkring oss, till exempel kollegor och chefer. Till den sociala arbetsmiljön räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande.
Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.
Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning och omfattar även inhyrd personal. De som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt omfattas inte. Här finns föreskriften: www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154