Ålder

Ålder
En av sju diskrimineringsgrunder. Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Alla omfattas av skyddet eftersom alla har en ålder.

En av sju diskrimineringsgrunder. Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd, alltså en persons fysiska levnadsålder räknat från hens födelse. Alla omfattas av skyddet eftersom alla har en ålder.