Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder
Aktiva åtgärder är ett begrepp som används i diskrimineringslagen för att beskriva förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder är ett begrepp som används i diskrimineringslagen. Det beskriver arbete som förebygger och motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen genomföra aktiva åtgärder.