Att mäta rasism

Att mäta rasism
Att mäta rasism utan att reproducera rasism är en utmaning. Samtidigt är det viktigt att ha data på vilka effekter rasism har för olika grupper och individer på arbets- och bostadsmarknaden.

Att mäta rasism utan att reproducera rasism är en utmaning. Samtidigt är det viktigt att ha data på vilka effekter rasism har för olika grupper och individer på arbets- och bostadsmarknaden samt i fråga om utbildning och tillgång till kapital.
 
Könsuppdelad statistik har länge ansetts vara en förutsättning för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Samtidigt har vi inte kommit i närheten av motsvarande systematik när det handlar om jämlikhet baserat på rasifieringskategorier. I Sverige finns det idag inga nationella undersökningar som mäter ojämlikhet som har sin grund i rasism och följaktligen inga uppföljningsverktyg för den nationella planen mot rasism.
 
Vi vill öka kunskap och medvetenhet om utmaningar med att mäta rasism och om det är möjligt att göra det utan att reproducera den rasism som vi vill motverka.
 
Under denna frukost samtalar Anna Adeniji från Inclusion Academy med forskaren och idéhistorikern Edda Manga som har varit med och tagit fram Ballingsholmsmodellen och är en av redaktörerna för boken “Att mäta rasism”. Edda kommer att berätta om hur Ballingsholmsmodellen växte fram, vilka utmaningar det finns kring att mäta rasism och hur det kan göras när det kommer till större populationer. Du som arbetar med jämlikhet på arbetsplatsen kommer också att få med dig lärorika perspektiv, även om Ballingsholmsmodellen inte är applicerbar på populationer under 300 000 invånare.

Praktisk info

Tisdagen 5 september kl 08.15-09.00, via Zoom.
Du som deltar gör det utan video och är välkommen att äta din frukost i lugn och ro. I slutet finns det utrymme för att ställa frågor.

Boka evenemang hos Inclusion Academy gällande Att mäta rasism

Fyll i namn, e-post samt roll och skicka sedan formuläret så registreras din anmälan.