Boken om Inkludering

- en klokbok om varför inkluderingen är så svårt

av Ergin Özdemir och Claes Schmidt/SaraLund

En kväll, våren 2018 pratade två föreläsare och entreprenörer, Ergin och SaraClaes, om det märkliga faktum att vi i Sverige under 20 års tid pratat om inkludering och hur viktigt det är.

Vi vet att olikheter berikar och att där alla tänker lika blir inte mycket tänkt. Vi vet att ”begåvning” är lika fördelad över hela populationen oavsett kön, religion, funktionsvariationer, ålder, sexuell läggning, etnicitet etc. och vi har insett att dålig inkludering inte är begränsat till människor med en annan etnicitet än svensk eftersom inte ens svenska kvinnor är inkluderade fullt ut, med lika lön för lika jobb.

  • Varför fortsätter vi som vi alltid gjort - trots all forskning pekar på att inkludering leder till välstånd för företag och utvecklar vårt samhälle?
  • Varför är fler män än kvinnor chefer - när kvinnliga elever på högskolor och universitet visar bättre resultat?
  • Varför är nästan 80 % av arbetssökande med diagnoser som autism och Aspergers arbetslösa - när vi vet det finns en överrepresentation av nobelpristagare med just dessa diagnoser?
  • Varför utvisar eller ignorerar vi den kompetens vi behöver - när vi just nu har den största arbetskraftsbrist som någonsin uppmätts i Sverige?
  • Varför utvisar vi ungdomar när Sverige saknar invånare under 30 år
  • Varför tillåter vi utbildade läkare och lärare köra taxi - när Sverige skriker efter dessa professioner?
  • Varför är det lättare för lågutbildade svenskar att få jobb än högutbildade från andra länder

Det finns många frågor vi ansåg behövde belysas och besvaras. Vi beslöt uppmana forskare, experter och näringsliv tillsammans med privatpersoner som sällan får komma till tals, att skriva om detta ur sitt eget perspektiv. Det blev mest vanligt folk som svarade och boken innehåller de spännande och intressanta svaren från ett 30-tal av dessa …

Med Vänliga Hälsningar

Ergin Özdemir
me@ergin.se
0703 – 02 98 98

Claes Schmidt / Sara Lund
info@saralund.se
0707 – 41 40 95


Eventuellt överskott från försäljningen av boken går till mångfaldsbragd.se.


Välkommen till Almedalens mest inkluderande samtal och diskussioner! - Och ett spännande boksläpp!
Tisdag 3 juli 2018 på Restaurang Monroes, Skeppsbron 8 i Visby

Klockan 11.00 – 12.00   "Varför är inkludering så svårt?" 

Arbetskraftsbristen är hög och vi vet att olikheter berikar vårt samhälle. Trots det står fortfarande människor med olikheter helt utanför eller har sämre villkor på arbetsmarknaden än ljus heterosexuell medelålders man utan funktionsnedsättning. Och inkludering handlar ju inte enbart om utrikes födda. Inte ens inrikes födda kvinnor har samma lön och samma villkor som män med samma utbildning.
Vi kickar igång med en standup av SaraClaes följt av en information om ”Boken om inkludering”.
Vi har en moderator, men ingen panel! Du är den viktigaste personen i det här seminariet och vi vill höra vad du tror är orsaken till att inkludering är så svårt.

Medverkande:
Ergin Özdemir
, föreläsare, entreprenör och mångfaldsförkämpe
Claes Schmidt/Sara Lund, föreläsare och inspiratör

Du själv:
Moderator: Anna Bergholtz
, Inclusion Academy

Klockan 12.00 – 12.30      Boksläpp och lunchmingel

Ergin och SaraClaes lanserar sin nya bok:
”Boken om inkludering
- en klokbok om varför inkluderingen är så svårt”

Med goda recept på oväntade blandningar, kryddat välsmakande tips och råd. 
- din guide för att skapa högre delaktighet och inkludering av oliktänkare.

Se utförligare beskrivning och varför vi skapat boken här nedan …

(Vi bjuder dig som har förbeställt på något gott att äta)

Klockan 12.30 – 13.30     "Ditt förslag till lösning" 

Ergin och SaraClaes inleder med förslag och tankar kring hur vi kan öka inkluderingen samt hur och varför ”Boken om inkludering” kom till.

Vi har en moderator, men vi har ingen panel! Vill istället att Du ska komma till tals med dina perspektiv, erfarenheter och tips och kanske berätta hur ni har gjort på er arbetsplats eller i ert bostadsområde. Smått som stort – allt räknas! Kom till Almedalens viktigaste seminarium där DU är huvudpersonen
Alla som bjuder på sina förslag bjuder vi på en signerad bok!

Medverkande:
Ergin Özdemir
, föreläsare, entreprenör och mångfaldsförkämpe
Claes Schmidt/Sara Lund, föreläsare och inspiratör

Du själv:
Moderator: Anna Bergholtz
, Inclusion Academy