Metoo – hur går vi vidare?

Metoo – hur går vi vidare?En interaktiv föreläsning om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och om hur vi kan skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Matilda Andersson erbjuder en interaktiv föreläsning på ca 2-3 timmar om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och om hur man kan arbeta förebyggande i vardagen för att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Utbildningen kan både rikta sig till medarbetare eller chefer och anpassas därefter.

 

Förslag på innehåll i föreläsningen (kan även skräddarsys):

-       Vad har vi lärt oss från #metoo?

-       Vad är sexuella trakasserier?

-       God arbetsmiljö – vad är det?

-       Riskfaktorer och hinder på arbetsplatsen

-       Härskartekniker och främjartekniker

-       Friskfaktorer och förebyggande arbete

-       Diskussion.

Deltagarna får flera gånger under föreläsningarnas gång möjlighet att reflektera med personen som sitter bredvid kring framtagna frågeställningar.