Härskartekniker, sexuella trakasserier & inkluderande bemötande

Härskartekniker, sexuella trakasserier & inkluderande bemötande
En föreläsning som reder ut begrepp och lagkrav men med en djupare förståelse för hur olika vi kan uppfatta handlingar och ordval

Oskyldiga kommentarer eller sexuella trakasserier? Omedveten positionering eller härskarteknik med syfte att förminska? Roligt skämt eller kränkande särbehanding?   Föreläsningen reder ut begrepp och lagkrav på arbetsgivaren, men vill också ge djupare förståelse för hur olika vi kan uppfatta handlingar och ordval, beroende på vilka erfarenheter vi själva har – eller positioner vi vill upprätthålla. Genom ingång arbetsklimat, vidare till kön och positionering, normkritik och icke-stereotypt bemötande, landar föreläsningen i verktyget sextrakasseri-trappan. Kunskap varvas med reflektionsfrågor runt olika situationer som beskrivs. Föreläsningen innehåller:

  • Möten innehåller alltid positionering – exempel och levandegöring utifrån flera diskrimineringsgrunder.
  • Hur är det möjligt att agera i olika situationer för att bryta destruktiva handlingar?
  • Sextrakasseritrappen – konkret exemplifiering av sexuella trakasserier.
  • Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier - vad funkar bra?
  • Identifiera risker för tystnadskultur samt främjande faktorer för en arbetsplats som fungerar bra både i att förebygga och agera vid kränkningar och trakasserier.
  • Lagcitat och synliggörande av krav finns med i den omfattning uppdragsgivaren önskar.

Kontakta Inclusion Academy gällande Härskartekniker, sexuella trakasserier & inkluderande bemötande

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.